EC Żerań - Instalacja automatyki wentylacji naturalnej

Ventosystem Realizacje Kalendarium EC Żerań - Instalacja automatyki wentylacji naturalnej
Informacje

 

Obiekt:

Elektrociepłownia

Lokalizacja:

Warszawa

Zakres usług:

Instalacja automatyki

wentylacji naturalnej:

- dostawa szafy AKPiA ze sterownikiem;

- dostawa puszek przyłączeniowych i czujników obiektowych;

- nadzór w początkowej fazie prac montażowych;

- montaż czujników z podłączeniem po stronie obiektowej;

- oprogramowanie sterowników, uruchomienie, testy,  szkolenie użytkownika.

Odbiór:

Sierpień 2022

Poprzednie
Następne