Inne obiekty

Ventosystem Realizacje Inne obiekty

Nasze czerpnie ścienne, wywietrzki dachowe oraz pozostałe urządzenia są stosowane w wielu obiektach. Wśród nich należy wymienić:

  • zakłady chemiczne,
  • hale produkcyjne,
  • sprężarkownie;
  • odlewnie metali.

Do napowietrzania zalecamy stosowanie czerpni ściennych Thunderbird.

Jeżeli w budynku konieczne jest zastosowanie klap dymowych, najlepszym rozwiązaniem jest wywietrzak dachowy Vulcan II. W wersji dwufunkcyjnej jest to urządzenie służące do odprowadzania powietrza w wentylacji naturalnej oraz spełniające funkcję klapy dymowej. W pozostałych przypadkach polecamy wywietrzaki o najwyższym współczynniku przepływu aerodynamicznego, czyli Heatmover-S.

W sytuacji, gdy ciąg termiczny w obiekcie okresami nie jest wystarczający do pracy wentylacji naturalnej, odpowiednim rozwiązaniem są zestawy hybrydowe VentoHybrid, które łączą klasyczny wywietrzak dachowy z wentylatorem.