Thunderbird

Ventosystem Urządzenia Czerpnie powietrza Thunderbird

Czerpnie regulowane Thunderbird są przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji w obiektach przemysłowych. Zazwyczaj pełnią rolę czerpni powietrza nawiewanego dla systemów wentylacji naturalnej z wywiewem przez dach za pomocą przemysłowych wywietrzaków dachowych, ale mogą też współpracować z mechanicznymi wentylatorami wywiewnymi.

W halach, gdzie nie ma możliwości montażu wywietrzaków w dachu, żaluzje ruchome Thunderbird mogą być montowane jako żaluzje wywiewne w ścianie pod dachem lub w świetliku zabudowanym zazwyczaj w kalenicy dachu.

Czerpnia powietrza Thunderbird zbudowana jest ze sztywnej ramy i osadzonych w niej poziomych, zblokowanych ze sobą ruchomych lameli, wykonanych z profilu aluminiowego odlewanego ciśnieniowo. Istnieje wariant lameli ze szczotkami poprawiającymi szczelność całej żaluzji w stanie zamkniętym.

Ruchome lamele umożliwiają otwieranie i zamykanie otworu, przez który przepływa powietrze. Żaluzja może być otwierana i zamykana ręcznie, elektrycznie albo pneumatycznie. Konsola i króćce łączące są dopasowane do rodzaju napędu i ruchu dźwigni. Wszelkie dźwignie i elementy łączące nie wymagają konserwacji.

Podłączenie czerpni Thunderbird do systemu automatyki daje możliwość zdalnego otwierania i zamykania, co w efektywny sposób zapewnia osiągnięcie optymalnych warunków bez ingerencji obsługi obiektu.

Główne cechy czerpni Thunderbird:

  • urządzenie zapewnia maksymalny przepływ powietrza przy największej osiągalnej ochronie przed wnikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza;
  • maksymalna szerokość to 2.000 mm ze względu na niebezpieczeństwo ugięcia lameli; wysokość jest dowolna, ale wymiary optymalne wynikają z wielokrotności szerokości jednej lameli. Dobrą praktyką jest projektowanie czerpni o powierzchni nie większej niż 4 m2; dla żaluzji o większej powierzchni należy stosować siłownik niestandardowy o większej mocy lub więcej niż jeden siłownik na jedną żaluzję;
  • w standardowej wersji aerodynamiczny współczynnik przepływu wynosi cv0 = 0,40 przy kącie otwarcia 45O;
  • dodatkowa wykładzina tłumiąca na lamelach zapewnia tłumienie na poziomie R’w = 7 dB przy kącie otwarcia 45O (możliwe jest zwiększenie tłumienia akustycznego poprzez tłumiki kulisowe);
  • w instalacjach oddymiania czerpnia Thunderbird może służyć jako nawiew kompensacyjny;
  • standardowe wykonanie ze stopu aluminium odpornego na korozję – odpowiada odporności korozyjnej dla środowiska kategorii C4;
  • możliwość wykonania zapewniającego odporność dla środowiska kategorii C5-I.

 

Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson