Czerpnie powietrza

Ventosystem Urządzenia Czerpnie powietrza

Czerpnie powietrza to urządzenia przeznaczone do pobierania powietrza z atmosfery i wprowadzenia go do kanału wentylacyjnego albo bezpośrednio do wnętrza budynku. Każda czerpnia, niezależnie od konstrukcji, ma za zadanie uniemożliwić, albo przynajmniej znacznie ograniczyć wnikanie opadów atmosferycznych zaciąganych do wnętrza budynków wraz ze strumieniem powietrza. Wyróżnia się czerpnie stałe i regulowane.

Czerpnie stałe to zazwyczaj żaluzje stałe nazywane czasem kratami ochronnymi (niem.: Wetterschutzgitter).

Czerpnie regulowane to żaluzje ruchome lub zespół żaluzji stałej ipołączoną z nią przepustnicą wielopłaszczyznową.

Czerpnie powietrza mogą uczestniczyć zarówno w wentylacji naturalnej, jak i mechnicznej, zależnie od tego, czy różnica ciśnienia na czerpni powodująca przepływ powietrza jest wytwarzana grawitacyjnie, czy mechanicznie.